18.05.2022

Pomoc dla kredytobiorców oraz zmiany w finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych

POMOC DLA KREDYTOBIORCÓW

Utrzymująca się w ostatnim czasie wysoka inflacja oraz spowodowana tym podwyżka stóp procentowych i  wzrost rat kredytów, wymusiła poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy dla osób z kredytami hipotecznymi.

W związku z powyższym Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który ma  wejść w życie w  dniu  1 lipca 2022 r.

Ustawa ma na celu pomoc w spłatach kredytów hipotecznych. Pakiet rozwiązań przewidzianych w projekcie ustawy składa się z trzech filarów:

  • pierwszy filar zakłada wprowadzenie tzw. „wakacji od kredytu”. Co w rzeczywistości oznacza, że będzie istnieć możliwość zawieszenia spłat rat kredytów na 8 miesięcy dla wszystkich kredytobiorców hipotecznych posiadających kredyty w walucie polskiej (PLN), a których nieruchomość przeznaczona jest na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w  dowolnych dwóch miesiącach III i IV kwartału bieżącego roku oraz  po  jednym miesiącu w każdym z  kwartałów 2023 roku. Wakacje kredytowe będą odnosić się  zarówno do części kapitałowej raty, jak  i odsetkowej. Natomiast termin na spłatę raty zostanie przesunięty bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych odsetek;
  • drugi filar pomocy zakłada możliwość dopłaty do kredytów dla osób, które znajdują się w ciężkiej sytuacji finansowej. W związku z tym rząd ma zamiar przekazać do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dodatkowe środki. Wskutek czego budżet Funduszu zwiększy się i będzie mógł zaoferować wsparcie większej liczbie kredytobiorców hipotecznych niż dotychczas.

Maksymalne wsparcie w projekcie ustawy wynosi 2 tys. zł, i może być wypłacane nawet przez 36  miesięcy – co daje łącznie 72 tys. zł. dofinansowania.

Z kolei spłata pożyczki rozpoczyna się po dwóch latach w równych i  nieoprocentowanych 144 ratach. Co więcej, część udzielonego wsparcia może zostać umorzona pod warunkiem, że nastąpiła terminowa spłata 100 pierwszych rat.

Aby skorzystać ze wsparcia określonego w tym filarze będzie trzeba spełnić jeden z następujących warunków:

  1. co najmniej jeden z kredytobiorców musi posiadać status bezrobotnego;
  2. miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego muszą przekraczać 50 proc. miesięcznych dochodów;
  3. miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza w 2022 r. 1552 zł /os.  W  gospodarstwie jednoosobowym oraz 1200 zł / os. w gospodarstwach wieloosobowych;
  • z kolei trzecim filarem będzie zastąpienie wskaźnika WIBOR (tj. wskaźnika, który przekłada się  na wzrost rat kredytów) innym wskaźnikiem, który pozwoli na obniżenie wysokości rat  kredytowych.

 

PLATFORMY CROWDFUNDINGOWE

Ponadto, projekt ustawy dostosowuje także polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych tj. zostaną uregulowanie działalności platform crowdfundingowych działających w modelu udziałowym. Nadzór nad działalność platform crowdfundingowych obejmie Komisja Nadzoru Finansowego.  Komisja otrzyma specjalne uprawnienia nadzorcze m.in. będzie mogła  zawiesić konkretne oferty finansowania społecznościowego lub zawiesić prowadzenie działalności przez dostawców. Zostanie także wprowadzona zostanie odpowiedzialność cywilnoprawna i karna za poprawność oraz prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych, które sporządzane są w związku z ofertą finansowania społecznościowego.

Dzięki nowym rozwiązaniom, zyskają przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą mogły otrzymać opcjonalny dostęp do finansowania. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą im uzyskiwać większy kapitał.

 

 

Mogą Cię zainteresować