29.07.2022

Opóźniony lub odwołany lot w UE. Kiedy należy się odszkodowanie?

PRZYCZYNA PROBLEMU

Główną przyczyną chaosu mającego miejsca na lotniskach jest nadal pandemia COVID-19. Linie lotnicze w trakcie jej trwania, w związku z cięciami kosztów, zmuszone były do zwalniania pracowników, czego skutki widzimy obecnie. Braki kadrowe, a do tego dochodzące strajki i protesty kontrolerów ruchu lotniczego, czy załóg linii, którzy domagają się lepszych płac i warunków do pracy, sprawiają że loty są opóźnione, bądź nawet odwoływane.

OPÓŹNIONY LOT

Ważne jest przede wszystkim określenie, kiedy dochodzi do opóźnienia, a ma ono miejsce, wtedy, gdy lot odlatuje lub przybywa do miejsca docelowego później niż planowany czas.

W sytuacji, kiedy spotka nas problem z lotem przydatne będą dwa akty prawne:

 1. ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
 2. rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne reguły w sprawie odszkodowania i pomocy dla pasażerów linii lotniczych w przypadku opóźnienia, odwołania rezerwacji bądź odmowy odprawy na lot; uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 z dnia 11 lutego 1991 roku.

Ustawa  wskazuje, że podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności, a organizator turystyki niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Rozporządzenie natomiast wskazuje, że pasażerowie ​​linii lotniczych są uprawnieni do otrzymania odszkodowania finansowego w wysokości 250/400/600€ od linii lotniczych za niedogodności spowodowane w wyniku opóźnienia, odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład z powodu sprzedaży większej ilości biletów przez linie lotnicze niż jest miejsc. Pamiętać należy, że ww. rozporządzenie ma zastosowanie do linii lotniczych Unii Europejskiej i pozwala domagać się odszkodowania za odwołane loty / sprzedaż większej ilości biletów niż jest miejsc / opóźnione loty.

Zgodnie z omawianym rozporządzeniem pasażerowie mają prawo do ubiegania się o rekompensatę finansową od linii lotniczych, jeśli przylecieli ponad 3 godziny po planowanym czasie.

Wysokość rekompensaty wzrasta wraz z dystansem jaki musi pokonać samolot:

 • 250 EUR do 1500 km
 • 400 EUR od 1500 km do 3500 km
 • 600 EUR ponad 3500 km

ODWOŁANY LOT

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. odwołanie lotu ma miejsce wtedy, gdy nie odbył się lot, który był wcześniej zaplanowany i na którym było zarezerwowane co najmniej jedno miejsce. Pasażerowie mają prawo do odszkodowania za odwołany lot, jeśli nie zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej 14 dni przed planowanym czasem odlotu. Sytuacja zmienia się, gdy przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem czynników niezależnych, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego.

Wysokość rekompensaty za odwołany lot – Przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład lub odwołaniem lotu:

 • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów;
 • 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów;
 • 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej

SYTUACJE NADZWYCZAJNE

Powodem opóźnień czy odwołanych lotów mogą być także nadzwyczajne okoliczności. Są to sytuacje w których linie lotnicze nie są w stanie kontrolować zakłóceń lotu nawet jeśli dany przez przewoźnika lotniczy podejmuje uzasadnione działania, aby temu zapobiec.

Nadzwyczajne okoliczności, które nie zawsze zapewniają odszkodowania:

 • Strajk – Strajk jest uważany za wyjątkową okoliczność, której nie można uniknąć,
  co skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Natomiast jeśli można uniknąć opóźnienia lotu i inne linie lotnicze mogą latać podczas strajku, istnieje możliwość uzyskania odszkodowania.
 • Akty Boże – Erupcje wulkanów, tsunami, huragany i grad są uznawane za „akty Boga”
  i dlatego nie można żądać odszkodowania. Można ubiegać się o odszkodowanie,
  jeśli linie lotnicze mogły tego w jakiś sposób uniknąć.
 • Problemy techniczne – Są uważane za wyjątkowe okoliczności, jeżeli linie lotnicze nie mogły przewidzieć lub uniknąć problemu technicznego. Nie jest to wyjątkowa sytuacja, jeśli można było tego w jakiś sposób uniknąć.

PROBLEMY Z LOTEM A PAKIETY WAKACYJNE

Często zdarza się, że osobom będącym uczestnikiem zorganizowanej imprezy turystycznej łatwiej jest dochodzić swoich roszczeń niż osobom, które podróżują na własną rękę. Wynika to z faktu, że organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki czy przez innych dostawców usług turystycznych.

Rozporządzenie WE 261/2004 zapewnia ochronę pakietów wycieczkowych, pakietów turystycznych i pakietów wakacyjnych. Dotyczy to wszystkich lub tych pakietów zakupionych w państwach członkowskich UE, mimo że podróż odbywa się do miejsca poza Unią Europejską. Zgodnie z omawianym rozporządzeniem organizator wycieczki ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia warunków umowy. Działa on również w imieniu pasażera i kontaktuje się z liniami lotniczymi, także prosi o odszkodowanie, jeśli wystąpi wypadek losowy. Organizator powinien zaproponować pełny zwrot kosztów, który poszkodowany otrzyma w ciągu 7 dni w gotówce, czeku lub elektronicznym przelewem bankowym. Możliwe jest również otrzymanie biletu na lot alternatywny do miejsca docelowego.

Mogą Cię zainteresować