21.07.2023

Pomagamy rozwiązać poważny problem dotyczący interpretacji przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.


Na spotkaniu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej omawialiśmy istotne kwestie dotyczące ochrony taryfowej wynikającej z ww. ustaw oraz wykładni przepisów w kontekście możliwości zastosowania ich w zakresie spółdzielni usługowych.

Obecnie spółka PGNiG, która dostarcza gaz do kotłowni, uznaje spółdzielnie usługowe, dostarczające ciepło dla gospodarstw domowych, za podmioty biznesowe, a w konsekwencji odmawia im przyznania ochrony taryfowej, przez co naraża tysiące mieszkańców na wyższe opłaty. Spółdzielnia Usługowa w Czerniejewie otrzymuje faktury za gaz, które są aż siedmiokrotnie wyższe niż w poprzednim roku. Z ramienia Kancelarii r. pr. Anita Krysztofowicz reprezentuje spółdzielnie usługowe w sprawach przed PGNIG i wspiera naszych klientów w zakresie rozstrzygnięcia kwestii na korzyść mieszkańców oraz uzyskania niższych cen gazu.

Mogą Cię zainteresować