03.10.2022

Zmiany w prawie drogowym – nowy taryfikator i podwójne stawki mandatów

PODSTAWA PRAWNA

Od soboty 17 września 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmiany te m.in. wprowadzają do katalogu wykroczeń maksymalną karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia drogowe. Dotyczą one w szczególności kierowców, którzy w sposób nieustanny przekraczają prędkość i jeżdżą pod wpływem alkoholu.

KWESTIA USUWANIA PUNKTÓW KARNYCH

W sytuacji punktów przypisanych za naruszenia popełnione przed 17.09.2022 r. ich usunięcie przedstawia się następująco:

 • gdy minie rok od dnia popełnienia naruszenia,

Pamiętaj! Wyjątkowo punkty karne nie znikną z twojego konta w 2 przypadkach – jeżeli suma twoich tymczasowych punktów karnych i aktywnych punktów karnych przekracza dozwolony limit 24 punktów (20 punktów – jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok),

Kwestia punktów przypisanych za naruszenia popełnione od 17.09.2022 r., wygląda już inaczej, ponieważ zostaną one usunięte:

 • po dwóch latach od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia. Jeżeli za naruszenie nałożono grzywnę w drodze mandatu i stanowi ona dochód budżetu państwa lub gdy mandat wystawił organ Inspekcji Transportu Drogowego -> czas dwóch lat liczy się od dnia, w którym opłacisz mandat, 
 • jeżeli wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania;
 • w przypadku otrzymania informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji;
 • w przypadku odmowy wydania decyzji przez starostę o skierowaniu osoby na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji albo decyzji o cofnięciu uprawnień – na wniosek komendanta wojewódzkiego policji.

ROZPORZĄDZENIE MSWIA PRZEWIDUJE 21 NAJCIĘŻSZYCH WYKROCZEŃ DROGOWYCH, ZA KTÓRE KIEROWCA MOŻE DOSTAĆ 15 PUNKTÓW KARNYCH:

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego wyszczególniono 21 wykroczeń, za które kierowca może otrzymać jednorazowo 15 punktów karnych. W tych 21 wkroczeniach znajduje się między innymi:

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami.

KWESTIA RECYDYWY

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego wprowadza także kwestie recydywy. Po 17 września 2022 r. kierowcy, którzy popełnili ponownie wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat będą musieli zapłacić karę grzywny w podwójnej wysokości.

Stawki mandatów w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości:

 • za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie – 1600 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
 • za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

Stawki mandatów w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia w kwestiach innych niż przekroczenie prędkości:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie – 2000 zł);
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie – 3000 zł);
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie – 4000 zł);
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie – 5000 zł).

ZMIANA ILOŚCI PUNKTÓW KARNYCH ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI:

Dotychczas za przekroczenie prędkości do 10km/h kierujący nie otrzymywał żadnych punktów karnych. Rozporządzenie MSWIA wprowadzają natomiast zaostrzenie przepisów dotyczących przyznawania punktów karnych za przekroczenie prędkości:

 • za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierujący otrzyma 1 pkt karny;
 • za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierujący otrzyma 2 pkt karne;
 • za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierujący otrzyma 3 pkt karne;
 • za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierujący otrzyma 5 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierujący otrzyma 7 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma 9 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierujący otrzyma 13 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierujący otrzyma 14 pkt karnych;
 • za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierujący otrzyma 15 pkt karnych.

Mogą Cię zainteresować