17.04.2020

Tarcza Antykryzysowa – Wirus SARS-CoV-2

Prawo karne

Prezentujemy przygotowany przez Zespół JLSW wyciąg najważniejszych rozwiązań przewidzianych uchwalonym pakietem ustaw w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, aby maksymalnie ułatwić Państwu zapoznanie się z jej założeniami.

Proponowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa w Polsce. Uchwalone rozwiązania dotyczą mikroprzedsiębiorców, małych, średnich i dużych przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W opracowaniu zaprezentowano praktyczne podejście i przedstawiono w możliwie najprostszy sposób procedury związane z udzielaniem pomocy przedsiębiorcom.

Zestawienie zawiera praktyczne informacje dotyczące poszczególnych form pomocy przedsiębiorcom w związku ze skutkami pandemii COVID-19 w zakresie m.in.:

  • możliwych zmian warunków zatrudnienia pracowników – m.in. wprowadzenia przestoju ekonomicznego, obniżenia wymiaru czasu pracy, ograniczenia odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy,
  • zwolnień oraz odroczeń płatności podatków, opłat za użytkowanie wieczyste,
  • umorzenia bądź odroczenia terminów płatności składek ZUS,
  • dofinansowań wynagrodzeń pracowników,
  • dofinansowań kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • świadczenia postojowego dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz zleceniobiorców,
  • możliwości obniżenia dochodu uzyskanego w poprzedzającym roku podatkowym o stratę poniesioną ze względu na pandemię SARS-CoV-19.

Przygotowaliśmy dla Państwa również informację, do jakich organów i instytucji należy zwrócić się z wnioskiem o przyznanie odpowiedniej pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Niniejsze opracowanie, w miarę pojawiania się nowych opcji w ramach pakietu pomocowego, będzie na bieżąco aktualizowane i rozbudowywane.

Tarcza antykryzysowa – ogólne założenia

Mogą Cię zainteresować