09.12.2022

Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli oświadczenia w terminie, mogą jeszcze skorzystać z gwarancji maksymalnej ceny energii

Zgodnie z ustawą z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, odbiorcy uprawnieni mogli do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie w sprawie zagwarantowania sobie maksymalnej ceny energii elektrycznej na poziomie 785 zł/MWh.

Firmy, które spóźniły się bądź przeoczyły ten termin, nie straciły jeszcze szansy na oszczędności – mogą złożyć dokument w późniejszym terminie. Gwarancja ceny obowiązuje ze skutkiem od miesiąca następującego po tym, w którym złożono oświadczenie.

Oznacza to, że odbiorca uprawniony, który złoży oświadczenie po terminie, nie może już skorzystać z energii elektrycznej w niższej cenie w grudniu 2022 r., ale jeśli np. złoży je do końca grudnia 2022 r., to stosuje się dla niego cenę maksymalną od stycznia, itd.

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną). Uprawnieni do składania takiego dokumentu są m.in, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jeżeli potrzebowaliby Państwo pomocy w określeniu konieczności składania takiego oświadczenia w Państwa firmie – pozostajemy do dyspozycji.

Mogą Cię zainteresować