14.02.2024

Nowe obowiązki z DSA dla dostawców usług cyfrowych (sklepy internetowe, blogi, serwisy, aplikacje)

Został uchwalony nowy zbiór ogólnounijnych przepisów dotyczących świadczenia cyfrowych usług pośrednich – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającym dyrektywę 2000/31/W (dalej: „DSA”). DSA stanowi najistotniejszą reformę przepisów dotyczących handlu elektronicznego od ponad 20 latZmiany dotyczą w szczególności przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes on-ine, np. sklep internetowy, blog, serwis itp. Część przepisów DSA wchodzi w życie od 17 lutego 2024 r.


DSA obejmuje świadczenie tzw. „usług pośrednich”, do których zalicza się usługę „zwykłego przekazu”, usługę „cachingu” i usługę „hostingu” tj. przechowywania informacji przekazanych przez odbiorcę usługi oraz na jego żądanie. Większość sklepów internetowych, platform, serwisów i aplikacji spełnia definicję usługi hostingu z DSA, gdyż zawiera możliwość opublikowania opinii o produkcie w sklepie internetowym, dodania postu, komentarza, uzupełnienia profilu użytkownika o określone informacje czy stworzenia wirtualnej wizytówki. Wszystkie tego rodzaju funkcje polegają na przechowywaniu informacji przekazywanych przed odbiorcę usługi na jego żądanie, a więc wpisują się w definicję usługi hostingu z DSA i nie ma znaczenia, że przedsiębiorca korzysta z hostingu zewnętrznego.

DSA nakłada również dodatkowe obowiązki na prowadzących platformy internetowe, którzy nie tylko przechowują ww. informacje, ale także rozpowszechniają publicznie informacje na żądanie odbiorców usługi (np. klient przesyła przez formularz opinię o produkcie i opinia jest publikowana w sklepie bądź opublikowana dyskusja prowadzona przez klientów pod daną usługą czy produktem). Z definicji platform internetowych wyłączeni są ci dostawcy hostingu, dla których publiczne rozpowszechnianie informacji jest wyłącznie poboczną cechą świadczonej usługi głównej.

Od 17 lutego 2024 r. na dostawcach hostingu spoczną zgodnie z DSA nowe obowiązki, w szczególności: wyznaczenia punktu kontaktowego, wdrożenia mechanizmu zgłoszeń dot. nielegalnych treści, zapewnienia możliwości odwoływania się przez użytkowników od decyzji dostawcy, współpracy z organami państwowymi w przedmiocie nielegalnych treści. Przede wszystkim jednak DSA spowoduje konieczność dostosowania regulaminów sklepów internetowych, aplikacji, serwisów itp. w zakresie m.in.: niedopuszczalnych treści, moderacji treści, algorytmicznego podejmowania decyzji oraz zmiany warunków korzystania z usług.

Za niedostosowanie się do obowiązków wynikających z DSA państwo członkowskie może nałożyć na dostawcę grzywnę do 6% rocznego światowego obrotu danego dostawcy usług pośrednich w poprzednim roku obrotowym. Z uwagi na to, że DSA jest rozporządzeniem, obowiązuje w Polsce bezpośrednio i nie ma konieczności jego implementacji. Rekomendujemy więc ze stosownym wyprzedzeniem podjęcie działań celem dostosowania się do obowiązków wynikających z DSA.

 

Autor:

Klaudia Szymańska, aplikant radcowski

e-mail: klaudia.szymanska@jlsw.pl

Mogą Cię zainteresować