03.06.2022

Małpia Ospa jest już w Polsce chorobą zakaźną – Rozporządzenia Ministra Zdrowia

I. CZYM JEST MAŁPIA OSPA I JAK SIĘ OBJAWIA?

Małpia Ospa jest odzwierzęcą chorobą zakaźną wywołaną wirusem ospy małpiej (MPXV) należący do rodzaju Orthopoxvirus. W sprzyjających warunkach może się przenosić z człowieka na człowieka poprzez bliski kontakt z materiałem zakaźnym ze zmian skórnych zakażonej osoby, a także drogą kropelkową w przypadku długotrwałego kontaktu twarzą w twarz. Wirus może przenosić się także przez skażone przedmioty. Początkowymi objawami choroby są m.in.: wysoka gorączka; ból głowy i pleców; powiększenie węzłów chłonnych oraz znaczne osłabienie. Dalszym objawem jest rozwijająca się wysypka utrzymująca się od 2 do 4 tygodni. W trakcie wystąpienia wysypki osoba chora może zarażać, a blizny po opadnięciu strupów są bardzo głębokie co powoduje, że czas ich gojenia trwać może nawet 4 lata.

W latach wcześniejszych zachorowania i ogniska zachorowań na ospę małpią znajdowały się w krajach Afrykańskich natomiast w Europie pojawiały się pojedyncze przypadki zachorowań, które nie początkowały ognisk.
Dnia 7 maja 2022 r. Wielka Brytania zgłosiła pierwszy w Europie przypadek ospy małpiej u osoby podróżującej z Nigerii. Natomiast do 27 maja 2022 r. w Europie zanotowano łącznie ponad 300 potwierdzonych przypadków zakażenia. Na ten moment tj. 3 czerwca br. nie wykryto w Polsce przypadków choroby.

II. MAŁPIA OSPA JEST JUŻ OFICJALNIE W POLSCE CHOROBĄ ZAKAŹNĄ

Dnia 27 maja Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.

Zgodnie z pierwszym rozporządzeniem ogłasza się, że ospa małpia oraz zakażenia wirusem ospy małpiej zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Drugie rozporządzenie, zakłada, iż osoby zakażone lub chore oraz podejrzane o zakażenie lub zachorowanie na małpią ospę podlegają obowiązkowej hospitalizacji. Dodatkowo nakłada obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w przypadku narażenia się lub pozostawania w styczności z wirusem MPXV. Obowiązkowa kwarantanna w przypadku ospy małpiej ma wynosić 21 dni – tak jak w przypadku Eboli, ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych – licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia albo styczności.

Trzecie rozporządzenie nakłada obowiązek zgłaszania przez lekarza lub felczera przypadków podejrzenia lub rozpoznania zakażenia małpią ospą lub zgonu z jej powodu. Zgłoszenia każdorazowo dokonuje się telefonicznie oraz potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wszystkie trzy rozporządzenia weszły w życie dzień po ich publikacji tj. 28 maja 2022 r.

III. LECZENIE MAŁPIEJ OSPY

Na ten moment nie ma celowego leczenia. Specjaliści twierdzą, iż możliwe jest, aby leki przeciwwirusowe lub przeciwciała przeciwko wirusowi krowianki wykazywały pewną skuteczność. Prawdopodobne jest również, że osoby zaszczepione przeciwko ospie prawdziwej będą miały zapewnioną ochronę przed wirusem MPXV. Zwracana jest również uwaga na nową szczepionkę przeciw osobie prawdziwej, która zarejestrowana jest pod nazwą ImvanexTM. Szczepionka ta zawiera zmodyfikowany szczep wirusa ospy krowianki Ankara-MVA. Na ten moment nie jest ona zarejestrowana do stosowania w zapobieganiu ospie małpiej oraz nie jest też dostępna w obrocie detalicznym.

Eksperci podkreślają, że nie ma na ten moment powodów do większych obaw, a zagrożenie ze strony wirusa dla ludzkiej populacji oceniają jako niskie.

Mogą Cię zainteresować