24.01.2024

Korzystna interpretacja przepisów dla spółdzielni usługowych

R.pr. Anita Krysztofowicz oraz apl. radc. Klaudia Szymańska z zespołu JLSW pomagają rozwiązać poważny problem dotyczący interpretacji przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

🔍W związku z brakiem literalnego wskazania spółdzielni usługowych w katalogu odbiorców paliw gazowych objętych ochroną taryfową, nasza Kancelaria wspiera klientów w zakresie rozstrzygnięcia kwestii na korzyść mieszkańców oraz uzyskania niższych cen gazu. Zespół JLSW podjął liczne działania celem potwierdzenia wykładni przepisów prawa i tym samym możliwości zastosowania ochrony taryfowej odbiorców paliw gazowych dla spółdzielni usługowych.

Dotychczas firma PGNiG Obrót Detaliczny, zajmująca się dostarczaniem gazu, klasyfikowała spółdzielnie usługowe dostarczające ciepło dla gospodarstw domowych jako podmioty biznesowe, a w konsekwencji odmawiała im przyznania ochrony taryfowej, co naraża tysiące mieszkańców na wyższe opłaty. Spółdzielnia Usługowa w Czerniejewie otrzymuje faktury za gaz, które są aż siedmiokrotnie wyższe niż w poprzednim roku.

🌐Skala problemu obejmuje tysiące gospodarstw domowych, których opłaty za gaz zostały znacząco zwiększone w wyniku braku przyznanej ochrony taryfowej, co w znaczny sposób wpływa na ich budżety domowe.

Z tego względu cieszymy się ogromnie, informując Was, że spółdzielnie usługowe uzyskały pozytywną interpretację przepisów prawnych od Ministerstwa Klimatu i Środowiska 📜💼 Zgodnie z nią spółdzielnie usługowe mogą być uznane jako odbiorca paliw gazowych objęty ochroną taryfową. Ponadto w dniu 17 stycznia 2024 r. podczas 2. posiedzenia Sejmu odbyła się szeroka dyskusja na temat możliwości objęcia spółdzielni usługowych ochronnymi cenami gazu, która również zakończyła się pozytywnie dla naszego klienta. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podczas ww. posiedzenia poinformował, że interpretacja została już podpisana przez Panią Minister i wysłana do PGNiG Obrót Detaliczny, a Ministerstwo będzie oczekiwało od spółek obrotu stosowania jego interpretacji.

To ogromne osiągnięcie nie tylko dla naszej kancelarii, ale przede wszystkim dla naszego klienta, który może teraz korzystać z klarownej ścieżki zgodnej z obowiązującym prawem. Działania Kancelarii JLSW mają na celu nie tylko indywidualne wsparcie spółdzielni usługowych, ale także zwrócenie uwagi na istotność rozwiązania tego problemu dla ogółu społeczeństwa. Razem dążymy do zapewnienia uczciwych warunków cenowych dla wszystkich odbiorców paliw gazowych💪🏠

Jesteśmy gotowi na dalsze wyzwania i świadczenie wysokiej jakości usług prawnych dla Państwa!

Mogą Cię zainteresować