02.05.2023

Koniec ze sprzedażą spalinowych samochodów – ostateczna decyzja Unii Europejskiej

Rada Europy w dniu 28 marca 2023 r. przyjęła rozporządzenie, które będzie zakazywało sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi (benzynowymi i diesla) w krajach Unii Europejskiej. Zakaz ten obowiązywać będzie od 2035 r., natomiast wyjątkiem od tego zakazu objęte zostaną pojazdy napędzane neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla e-paliwem.

Wymaga jednak podkreślenia, że przyjęte przez Unię Europejską rozporządzenie pozwala dalej korzystać z aut spalinowych poprzez poruszanie się nimi i sprzedaż ich używanych egzemplarzy, natomiast jeżeli ktoś zdecyduje się po 2035 r. zakupić nowy samochód to do wyboru będzie miał jedynie auta elektryczne i wodorowe.

Wprowadzenie takiego zakazu wnika z przyjętego w lipcu 2021 r. przez Komisję Europejską pakietu „Fit for 55%” (Gotowi na 55). Pakiet ten stanowi zestaw wzajemnie powiązanych wniosków, które łącznie mają zapewnić realizację ambitnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. Rozporządzenie Unii Europejskiej o redukcji emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych to jeden z wielu aktów przedmiotowego pakietu.

Polski rząd mając na uwadze zmiany klimatyczne oraz coraz większe zainteresowanie pojazdami nisko i zeroemisyjnymi na zachodzie, wprowadził szereg przywilejów i korzyści dla posiadaczy takich samochodów tj.:

  • możliwość skorzystania z dofinansowania na zakup nowego samochodu elektrycznego (do 27 tys. zł dla osób fizycznych i do 70 tys. zł dla przedsiębiorców),
  • zwolnienie z akcyzy,
  • większe limity amortyzacyjne,
  • możliwość bezpłatnego parkowania w miastach (na podstawie lokalnych przepisów),
  • poruszanie się pasem ruchu dla autobusów wytyczonym w celu usprawnienia transportu miejskiego, który spowalniają zatory drogowe tj. buspasem (do 2025 r.).

Udogodnienia takie nie zostały wprowadzone tylko w celu wynagradzania posiadaczy elektrycznych aut za przyczynianie się do zmniejszenia emisji CO2, ale mają również zachęcać obywateli do zakupu takich pojazdów w przyszłości.

Mogą Cię zainteresować