30.03.2022

Czy to już koniec piątej fali pandemii? Podsumowanie zniesienia większości obostrzeń i pozostałych regulacji wydanego 25 marca 2022 r. rozporządzenia.

Pierwsze przypadku COVID-19 zostały wykryte w Chinach 17 listopada 2019 roku. Wydarzenie to zapoczątkowało szereg zdarzeń, które doprowadziły w dniu 11 marca 2020 roku do oficjalnego ogłoszenia pandemii przez WHO. Po ponad dwóch latach od wybuchu pandemii Polska na mocy przepisów Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz 673) , znosi wiele obostrzeń covidowych, które wprowadzane były w kraju od 10 marca 2020 r.

Poniżej analizujemy główne regulacje ww. rozporządzenia, a w szczególności te, które najbardziej przywracają „starą rzeczywistość”.

 

Zniesienie obowiązku maseczek

Zgodnie z paragrafem 10 omawianego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lutego 2022 r., które do 31 marca 2022 r. nakazywało zakrywanie przy pomocy maseczki ust i nosa m. in. w: środkach publicznego transportu zbiorowego; miejscach ogólnodostępnych; trakcie sprawowania kultu religijnego; szkołach i uczelniach wyższych. Do 30 kwietnia 2022 r. aktualny pozostaje jeszcze obowiązek noszenia maseczek w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach.

 

Zniesienie obowiązku kierowania na izolacje i kwarantannę z powodu COVID-19

W świetle nowych przepisów osoby odbywające, w dniu wejścia w życie rozporządzenia, kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych są obowiązane ją zakończyć. Natomiast osoby, które otrzymają pozytywny wynik testu na obecność COVID-19, będą na zwykłych zasadach przebywać na zwolnieniach lekarskich lub zostaną skierowani na izolację domową na podstawię decyzji lekarza.

 

Kto uznawany jest za osobę zaszczepioną przeciwko COVID-19?

Zgodnie z definicją zawarta w rozporządzeniu osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 jest osoba, której wystawiono ważne zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jednodawkowej albo drugiej dawki szczepionki – w przypadku szczepionek dwudawkowych, a w przypadku kolejnej dawki od dnia podania tej dawki.

 

Sprawa Unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID

Przepisy rozporządzenia wskazują dwie formy, za pomocą których możliwe jest wystawienie Unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID.

  • w postaci elektronicznej – automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub
  • w postaci papierowej – na żądanie osoby, której dane dotyczą, z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przez:
    1. podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19,
    2. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Przyjazd do Polski spoza strefy Schengen. Zniesienie obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Od dnia 28 marca 2022 r. na podstawie przepisów ww. rozporządzenia  zniesione zostają wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że nie ma już obowiązku:

– legitymowania się podczas przekraczania granicy certyfikatami szczepienia,

– wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2,

– odbywania tzw. kwarantanny przyjazdowej.

 

Zlecenie wykonania testu

Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił również, iż od 1 kwietnia 2022 r. zmieniona będzie polityka testowania. Mianowicie zmiana ta będzie polegała na tym, że test darmowy będzie tylko w sytuacji wydania zlecenia lekarskiego na jego wykonanie.

 

Czy to już koniec pandemii?

Minister Zdrowia ogłosił również, iż pomimo zniesienia obostrzeń epidemia się nie zakończyła. Apeluje, żeby obywatele nadal byli ostrożni i odpowiedzialni. Dodatkowo Minister spodziewa się powrotu pandemii jeszcze jesienią, ze względu na fakt, iż jest to czas zwiększonego ryzyka, gdzie wracamy do pomieszczeń zamkniętych. Dlatego w Polsce cały czas ma zostać utrzymywany stan epidemii, który ewentualnie za jakiś czas może zostanie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego.

Mogą Cię zainteresować