Polityka prywatności


Warning: Undefined variable $post_id in /home/platne/serwer14267/public_html/wp-content/themes/jlsw/page-polityka.php on line 19

Szanowny Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej www.jlsw.pl, (dalej zwaną „Witryną” lub „Stroną”), pozyskanych od Ciebie przez JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy Radcowie Prawni Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul. 28 Czerwca 1956r. 406, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000680872, posiadającą NIP: 7781465914, REGON: 301219323 z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Właściciel Witryny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony związanych z Tobą informacji uzyskanych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

1. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?

Administratorem Twoich danych jest JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy Radcowie Prawni Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul. 28 Czerwca 1956r. 406 (dalej jako „My”).

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie na wskazany wyżej adres lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kancelaria@jlsw.pl.

2. JAKIE DANE GROMADZIMY?

Dane zbierane za pośrednictwem Witryny obejmują w szczególności:

 • dane dotyczące Twojej aktywności na Stronie,
 • identyfikator urządzenia,
 • typ przeglądarki, domenę oraz język komunikacji, system operacyjny oraz przypisane mu ustawienia,
 • kraj,
 • strefa czasowa,
 • odwiedzone witryny internetowe,
 • pliki cookie,
 • adresy IP.

2.1. LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu, tj. zapisywaniu i przechowywaniu w formie plików na serwerze. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Witryną oraz w celu zapewnienia możliwie jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL, czyli adresy internetowe. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

2.2. PLIKI COOKIE

Strona zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookie podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez Stronę i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny. Twoje dane zbierane przy pomocy plików cookie stosowane są między innymi po to, aby stworzyć możliwość odwiedzenia naszej Strony, w celu jej prawidłowego wyświetlania się oraz umożliwienia korzystania z wszystkich jej funkcji. Stosownie do zastosowanych przez Ciebie ustawień przeglądarki, pliki cookie mogą zostać wykorzystywane także w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z naszej Strony, dzięki czemu możemy stale ulepszać jej funkcjonalność. Nasza Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Prosimy pamiętaj, że strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać pliki cookie. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za pliki cookie, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikacje, prosimy pamiętaj, iż każda z nich ma własną politykę stosowania plików Cookie. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami prywatności.

2.2.1. RODZAJE PLIKÓW COOKIE

W zależności od czasu przechowywania na urządzeniu końcowym, wykorzystywane przez nas pliki cookie można podzielić na:

 • cookie sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • cookie stałe: przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

 • „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej Strony, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach naszej Strony oraz pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszej Strony. Pliki tej kategorii zapewniają podstawową funkcjonalność naszej Strony, a od ich pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na naszej Stronie, co powoduje, że ich obsługa jest stale włączona;
 • „statystyczne” pliki cookie – wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony.
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień, np. w zakresie wybranego języka itp.;

W ramach Strony korzystamy z następujących plików cookie:

NAZWA PLIKU DOSTAWCA TYP FUNKCJA TRWAŁOŚĆ
_ga jlsw.pl Statystyczny Rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. 2 lata
_gat jlsw.pl Statystyczny Używany przez Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. 1 dzień
_gid jlsw.pl Statystyczny Rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. 1 dzień
CookieConsent Cookiebot.com Niezbędny Przechowuje informacje o udzielonej przez użytkownika zgodzie na pliki cookie dla bieżącej domeny. 1 rok
pll_language jlsw.pl Funkcjonalny Ten plik cookie służy do określenia preferowanego języka odwiedzającego i, jeśli to możliwe, odpowiednio ustawia język na stronie internetowej. 1 rok

2.2.2. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE W PRZEGLĄDARCE

Instalowanie przez naszą Witrynę plików cookie odbywa na podstawie Twojej zgody wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu telekomunikacyjnym i /lub stosowanych w Witrynie narzędzi umożliwiających zarządzanie preferencjami dotyczącymi instalowania plików cookie.

Link do stosowanego na Stronie narzędzia, umożliwiającego zarządzanie Twoimi preferencjami dotyczącymi instalacji plików cookie, znajdziesz TUTAJ.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu użytkownika, dając Tobie możliwość zarządzania i / lub usuwania plików cookie zgodnie z własnymi preferencjami. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

W celu usunięcia lub zablokowania plików cookie zapisanych na Twoim urządzeniu, zastosuj się do instrukcji, które producent Twojej przeglądarki udostępnia na stronie pomocy dotyczącej zarządzania plikami cookie w jego produktach. Więcej informacji można znaleźć poniżej:

W przypadku innych przeglądarek, w celu uzyskania instrukcji usunięcia lub zablokowania plików cookie zapisanych na Twoim urządzeniu, prosimy sprawdzić w tym zakresie dokumentację dostarczaną przez producenta danej przeglądarki.

3. CELE W JAKICH GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

W ramach prowadzenia Witryny przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 1. dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych z administrowaniem Witryną – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 2. udostępniania narzędzi funkcjonalnych, umożliwiających „zapamiętanie” w Witrynie preferowanego przez Ciebie języka – na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez zgodę na instalacje funkcjonalnych plików cookies [art. 6 ust. 1 (a) RODO],
 3. opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników, w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO] z uwględneniem Twojej zgody na instalacje stosownych plików cookie oraz przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych w związku ze stosowaniem narzędzi Google Analytics,
 4. zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Strony, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 5. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 6. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 7. przechowywania danych dla celów archiwalnych – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO].

4. NARZĘDZIA, KTÓRE STOSUJEMY

W celu umożliwienia nam wykorzystania w sposób zoptymalizowany informacji zawartych między innymi w gromadzonych plikach cookie korzystamy z narzędzi analitycznych. Narzędzia te pozwalają nam także na takie przetworzenie zebranych informacji, które wspomaga nasze prace badawczo-rozwojowe oraz wspiera nasze działania marketingowe. Stosownie do wprowadzonych przez Ciebie ustawień przeglądarki Twoje dane osobowe (zbierane m.in. w formie plików cookie) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Do profilowania wykorzystujemy narzędzia analityczne Google Analytics. Na podstawie profilowania nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w stosunku do użytkowników naszej Strony.

4.1. GOOGLE ANALYTICS

Korzystamy z narzędzi Google Analytics w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze naszej Strony co umożliwia nam ulepszanie jej struktury i zawartości. Dzięki narzędziom udostępnionym przez Google, Twój adres IP jest anonimizowany.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostarczanych przez Google, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane do Stanów Zjednoczonych. USA nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych. Przekazywanie danych do USA wiąże się z ryzykiem możliwego dostępu do powierzanych danych w związku z programami umożliwiającymi amerykańskim władzom publicznym dostęp do danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych do celów bezpieczeństwa narodowego, skutkującego ograniczeniami w zakresie ochrony danych osobowych, które nie są ograniczone w sposób spełniający wymogi merytorycznie równoważne z wymogami prawa UE. Przepisy te nie przyznają osobom, których dane dotyczą, praw, które mogłyby być egzekwowalne wobec władz amerykańskich przed sądami. Podstawą prawną przekazania danych osobowych do USA jest w tym przypadku zgoda wyrażona przez Ciebie w momencie wchodzenia na naszą Stronę. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać klikając TUTAJ.

Zgodnie z warunkami świadczenia usługi Google Analytics, Google oświadcza, iż nie będzie wiązać adresu IP osoby, której dane dotyczą, z innymi posiadanymi przez Google danymi.
Aby zrezygnować z plików cookie Google Analytics, możesz również pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (ang. Opt-out Browser Add-on): dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

5. ŚRODKI TECHNICZNE

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny. W szczególności komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. W przypadku korzystania z usług podwykonawców – starannie weryfikujemy ich wiarygodność i stosowane przez nich zabezpieczania w celu ochrony danych użytkowników naszej Witryny.

6. ODBIORCY TWOICH DANYCH

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, jeśli będzie to konieczne do wykonywania świadczonych przez nas usług. Będziemy przekazywać dane następującym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne oraz przestrzeń serwerową, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, dostawcom stosowanych przez nas narzędzi analitycznych (Google Analytics),
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH

Zebrane dane w sesyjnych plikach cookie przechowywane są do czasu zakończenia sesji/odwiedzin naszej Strony. Po tym czasie dane nie są przechowywane ani w inny sposób przetwarzane.

Cookies stałe natomiast pozostaną na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

Dane, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

8. TWOJE PRAWA

Twoje dane osobowe gromadzone za pośrednictwem naszej Witryny są przetwarzane z zachowaniem wymogów obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz RODO. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci, w granicach określonych przepisami prawa oraz w stosownym przypadku, następujące uprawnienia:

 1. dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 2. w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać w danym celu danych osobowych, co do przetwarzania których wniesiony został sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie wiadomości email na adres: kancelaria@jlsw.pl.

9. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony Twoich danych. Rozwój technologii oraz Witryny powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom.

10. PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności możesz kierować na adres mailowy: kancelaria@jlsw.pl