Warsaw Spire

Sprzedaż w ramach procesu prywatyzacji spółki Skarbu Państwa posiadającej nieruchomość przy ul. Grzybowskiej 77 (obecnie Warsaw Spire) na rzecz inwestora zagranicznego. Kancelaria występowała w roli doradcy Ministra Skarbu przeprowadzając audyt przedtransakcyjny, sporządzając i negocjując umowę sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń reprywatyzacyjnych.