Compliance – część V – Audyt

Efektywny system compliance w organizacji minimalizuje lub wyklucza ryzyko poniesienia sankcji prawnych, strat finansowych lub utraty reputacji. Składa się on z kilku elementów, o czym szerzej pisaliśmy w artykule: „Compliance – część II – system compliance”. Jednym z nich jest kompleksowy audyt. Audyt przeprowadzany w ramach systemu compliance polega na weryfikacji procesów i procedur obowiązujących w organizacji pod kątem … Czytaj dalej Compliance – część V – Audyt