Compliance – część II – system compliance

System compliance składa się z kilku obligatoryjnych elementów, bez których jego wdrożenie może okazać się nieefektywne, tj.: kompleksowy audyt, ocena obszarów ryzyka, wprowadzenie szczegółowych procedur obejmujących kluczowe obszary ryzyka, nadzór i kontrola nad przestrzeganiem procedur – Instytucja Compliance oficer, szkolenia pracowników.   AUDYT: W ramach audytu dokonuje się weryfikacji procesów wewnętrznych zachodzących w jednostce pod katem … Czytaj dalej Compliance – część II – system compliance