Stała obsługa spółki notowanej na GPW. Koordynacja obsługi zagranicznych spółek córek, oddziałów i przedstawicielstw

Wieloletnia bieżąca obsługa spółki z branży produkcyjnej i handlowej materiałów budowlanych, wykończeniowych i dekoracyjnych notowanej na giełdzie papierów wartościowych (GPW) we wszystkich obszarach jej działalności. Koordynacja i nadzór nad obsługą prawną grupy kapitałowej w wymiarze transgranicznym (Europa Zachodnia, Europa Środkowa i Południowa, Europa Wschodnia i Pribaltica).