Kompleksowe doradztwo prawne w procesie restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży logistycznej i magazynowej