Doradztwo prawne na rzecz wiodącej krajowej grupy kapitałowej w branży spożywczej