Холдинг OZE. Ведення складного процесу передачі з іноземної юрисдикції до юрисдикції вітчизняної групи капіталу OZE з урахуванням холдингових та регуляторних аспектів

Przygotowanie, koordynacja i przeprowadzenie złożonego procesu przeniesienia zagranicznej struktury prawnej grupy kapitałowej do Polski poprzez restrukturyzację i sprzedaż do krajowego podmiotu holdingowego 40 spółek projektowych z sektora OZE. Transakcja obejmowała także audyt warunków formalnych jej przeprowadzenia, kontrolę compliance w obszarze transgranicznym oraz rejestrację podmiotów z uwzględnieniem aspektów regulacyjnych.