Фінансовий ринок – GDPR

Audyt i wdrożenie zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz stała obsługa w zakresie tematyki ochrony danych osobowych w bieżącej działalności podmiotów z rynku finansowego świadczących usługi płatnicze: pozycja podmiotu świadczącego usługi płatnicze w wykonywaniu przez niego obowiązków wynikających z odrębnych ustaw (ustawa o usługach płatniczych, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu); legalne z punktu ochrony danych osobowych wykorzystanie tzw. „leadów”; chargeback a ochrona danych osobowych; działania compliance z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.