Сімейна компанія. IP. Продаж сімейного бізнесу зовнішньоторговельній корпорації

Transakcja sprzedaży 100% udziałów spółki produkcyjnej z branży instalacji i urządzeń sanitarnych na rzecz europejskiej grupy kapitałowej – inwestora branżowego. Transakcja obejmowała badanie prawne przygotowawcze, negocjacje warunków dokumentacji transakcyjnej obejmującej w szczególności zabezpieczenie okresu przejściowego, zabezpieczenie zapłaty ceny depozytem bankowym, przeniesienie praw do szeregu praw własności intelektualnej i przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe, patenty).