Підключення до KSE

Reprezentowanie wytwórcy energii elektrycznej z farmy wiatrowej przeciwko jednemu z wiodących krajowych OSD w sporze znacznej wartości o ustalenie wysokości opłaty przyłączeniowej farmy w związku z nieprawidłowo określonymi warunkami przyłączenia i faktycznymi zdolnościami sieci elektroenergetycznej.