Процедури compliance для підприємців, які співпрацюють з бізнес-партнерами з третіх країн.

Przeprowadzenie i koordynacja procedur compliance dla przedsiębiorców współpracujących z partnerami biznesowymi z państw trzecich.