Промислове виробництво – аудит та впровадження GDPR

Audyt i wdrożenie zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz stała obsługa w zakresie tematyki ochrony danych osobowych w bieżącej działalności producentów z branży przemysłowej: przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w zawieranych umowach handlowych; dane osobowe kontrahentów a RODO.