Придбання ринку. Придбання ключового портфелю контрактів на ринку масової розсилки в рамках комплексної операції з інвестиційним фондом з Лондона UK

Obsługa prawna transakcji nabycia istotnego udziału w rynku usług mass mailingu poprzez przejęcie pakietu umów z kontrahentami instytucjonalnymi od podmiotu zarządzanego przez londyński fundusz inwestycyjny. Transakcja opierała się o złożoną umowę o charakterze zobowiązań do współpracy w zakresie wspólnego negocjowania warunków przejmowania umów, warunkującą wysokość i wypłatę ceny od rezultatu oraz szereg zabezpieczeń biznesowych o charakterze wyłączności, niekonkurowania i poufności.