Права власності за сертифікатами походження

Reprezentowanie wytwórców energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych przeciwko nabywcom instytucjonalnym z wiodących krajowych grup energetycznych w sporach o ustalenie istnienia i trwałości umowy sprzedaży praw majątkowych i energii elektrycznej w związku z klauzulą renegocjacyjną w oparciu o przesłankę zmiany prawa.