Офісно-сервісна будівля. Підтримка процесу будівництва для інвестора в моделі FIDIC

Pełna pomoc prawna dla inwestora w toku inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku usługowo-biurowego o 4 kondygnacjach naziemnych i 3 podziemnych, o powierzchni użytkowej ponad 17 tys. m2 oraz o kubaturze ponad 65 tys. m3 o wartości ponad 60 mln zł.