Міський житловий масив – стратегічні міські житлові інвестиції

Pomoc prawna w postaci pełnej konsultacji i wparcia merytorycznego w zakresie przygotowania i prowadzenia przez zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem były roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” zespołu budynków budownictwa mieszkaniowego (budynki po powierzchni całkowitej ponad 30 tys. m2 i kubaturze ponad 98 tys. m3, budynki w pełni wyposażone, pomieszkania wykończone „pod klucz”, przeznaczone do wynajęcia, ponad 350 mieszkań) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdami i parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojściami, elementami małej architektury, instalacjami i sieciami, w tym konsultacja prawna w toku postępowania odwoławczego przed KIO. Postępowanie zakończone zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości ponad 77 mln zł.

Warning: Undefined variable $manager in /home/platne/serwer14267/public_html/wp-content/themes/jlsw/single-case_studies.php on line 97
style="margin-top:0;">

Wybrane projekty, które zrealizowaliśmy w tym obszarze: