М’ясна промисловість – яловичина. Здійснення постійного обслуговування м’ясної компанії у сфері виробництва та дистрибуції

Doradztwo prawne w obszarze działalności podstawowej – produkcyjnej i handlowej oraz doradztwo strategiczne w obszarze rozwoju i M&A, ze szczególnym uwzględnieniem rynków zagranicznych (Szwecja, Francja, Hiszpania) w sektorze odbiorców przemysłowych jak i sektor dystrybucyjny (w tym giełdy towarowe).