Галузеві державні закупівлі

Pomoc prawna w postaci pełnej konsultacji i wparcia merytorycznego w zakresie przygotowania i prowadzenia przez zamawiającego kilkudziesięciu postępowań o zamówienie publiczne i niepubliczne, których przedmiotem były roboty budowlane, dostawy i usługi dla zamawiającego sektorowego z branży energetyki gazowej.

Warning: Undefined variable $manager in /home/platne/serwer14267/public_html/wp-content/themes/jlsw/single-case_studies.php on line 97
style="margin-top:0;">

Wybrane projekty, które zrealizowaliśmy w tym obszarze: