Вітряні ферми

Doradztwo prawne na rzecz jednego z wiodących na terenie Polski deweloperów farm wiatrowych. Doradztwo w obszarze umów ze spółkami obrotu, kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej i sprzedaży praw majątkowych, doradztwo inwestycyjne oraz w obszarze prawa administracyjnego.