Водопровідні споруди – тендер на виконання будівельних робіт у мережі водопостачання та каналізації

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zamówienia publicznego jako pełnomocnik zamawiającego, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków, zakończone zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Warning: Undefined variable $manager in /home/platne/serwer14267/public_html/wp-content/themes/jlsw/single-case_studies.php on line 97
style="margin-top:0;">

Wybrane projekty, które zrealizowaliśmy w tym obszarze: