Будівельні роботи – компенсаційні та гарантійні претензії

Prowadzenie postępowania sądowego o zapłatę odszkodowania na rzecz jednego z największych producentów wyrobów gumowych na świecie z tytułu nienależytego wykonania robót przy budowie zakładu produkcyjnego. Efektywna i kompleksowa współpraca z Klientem w zakresie ustalenia i szacowania szkody uwzględniającej nie tylko rzeczywistą stratę, ale także utracone korzyści wynikające z przestoju zakładu.