Багаторічні постійні юридичні консультації для виробників точних маркувальних та друкарських машин і систем

Prowadzenie stałej obsługi prawnej w obszarze aspektów prawa wynalazczego, prawa przemysłowego, złożonych umów dostawy systemów i maszyn do znakowania i etykietowania oraz kontroli wizyjnej produkcji o znacznej wartości.