Начальник відділу:

Tomasz Janaszczyk

Юрисконсульт, керуючий партнер

Compliance, AML i Інформатори (whistleblowers)

Професійні консультації щодо виконання зобов’язань, що випливають з закону про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму а також консультування підприємців щодо забезпечення відповідності діяльності товариства нормам законодавства (compliance).

В межах відділу AML i Compliance:

 • аналіз compliance-ризиків та на його основі пропонування відповідних заходів щодо зниження ризиків в окремих сферах (включаючи кадри, захист персональних даних, протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, захист навколишнього середовища, корпоративні питання, права інтелектуальної власності),
 • створення нормативно-правових актів у сфері compliance (політики, процедури, інструкції),
 • превентивне та проактивне консультування у сфері compliance – надання відповідей на поточні питання та надання висновків щодо нових продуктів,
 • навчання співробітників з урахуванням профілю ризиків компанії,
 • антикризове управління, зокрема у разі загрози пошкодження іміджу,
 • створення каналів інформування про невідповідності (whistleblowing), адаптованих до характеру організації,
 • впровадження комплексної документації та процедур у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму:
  • політика «знай свого клієнта»,
  • ефективний моніторинг клієнтів,
  • ідентифікація та перевірка реального бенефіціара,
  • оцінка ризику зобов’язаної установи та принципи управління виявленим ризиком,
  • заходи, що застосовуються для належного управління виявленими ризиками відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язаними з даними діловими відносинами або випадковими операціями,
  • правила застосування заходів фінансового забезпечення,
  • правила зберігання документів та інформації,
  • правила виконання обов’язків, у тому числі надання інформації про операції та повідомлень GIІF,
  • принципи поширення знань у сфері AML серед співробітників,
  • правила звітності працівниками про фактичні або потенційні порушення нормативних актів щодо AML, правила внутрішнього контролю або нагляду за відповідністю діяльності зобов’язаної установи нормативним актам щодо протидії відмиванню коштів та правила поведінки, встановлені внутрішньодержавним розпорядком.
 • навчання працівників у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, надання відповідним установам та їх працівникам знань та інформації, які дозволяють належним чином виконувати свої обов’язки щодо повідомлення про підозру у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму чи інших злочинах, у тому числі фіскальних злочинах,
 • співпраця з правоохоронними органами та GIIF.

Захист інформаторів – whistleblowers, інформатори

Держави-члени Європейського Союзу зобов’язані імплементувати Директиву (ЄС) 2019/1937 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2019 року про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства ЄС (далі – Директива) у свою національну правову систему до 17 грудня 2021 р. (для підприємців із чисельністю понад 250 осіб; та до 17 грудня 2023 р. – для підприємців із чисельністю працівників від 50 до 249 осіб).

 

 1. Ми підготуємо повну внутрішню документацію, присвячену Вашій організації, яка відповідає не тільки законодавчим нормам, а й провідним ринковим стандартам.
 2. Ми впровадимо розроблені процедури у вашій організації, враховуючи її специфіку, включаючи її структуру, вид діяльності, існуючі процедури, процеси та правила.
 3. Ми розробимо (або адаптуємо існуючі) канали, які дозволять отримувати сповіщення та керувати ними, а також вести діалог із інформатором. Ми також пропонуємо послугу надання та управління зовнішнім каналом звітності.
 4. Ми розробимо оптимальні формули внутрішньої та зовнішньої комунікації, пов’язаної з впровадженням системи захисту інформаторів відповідно до вашої організації.
 5. Ми надаємо негайну підтримку в надзвичайних ситуаціях, а також постійні консультації на кожному етапі розгляду, пов’язаного з отриманими повідомленнями.
 6. Ми проведемо навчання окремих груп працівників як на етапі впровадження, так і на етапі експлуатації системи.
 7. Щоб сигналізація стала корисним інструментом в управлінні компанією, обмежуючи втрати, запобігаючи втраті іміджу та позитивно впливаючи на рівень мотивації співробітників, ми діагностуємо ставлення до запроваджених правил у вашій організації, щоб оптимально спроектувати внутрішню комунікацію про систему та навчання для людей на окремих рівнях вашої організації.

При розробці наших рішень ми враховуємо правові норми, стандарти, рекомендовані для системи управління відповідністю у сфері протидії корупції та системи захисту інформаторів у компаніях, які котируються на ринках, організованих Варшавською фондовою біржею, а також рекомендації Міжнародної організації стандартизації.

Незабаром – у липні 2021 року – буде опубліковано стандарт ISO 37002 – «Управління системами повідомлення про невідповідності – рекомендації» („Whistleblowing management systems – Guidelines”), що містить рекомендації щодо ефективного впровадження, управління та оцінки, підтримки та вдосконалення відповідальної системи управління порушеннями на підприємстві.

Не варто чекати останньої хвилини, щоб почати роботу над впровадженням. Ми пропонуємо рішення на основі т. зв. мінімального рівня захисту, встановленого Директивою, а після її імплементації в національне законодавство – перегляд та можливе оновлення прийнятих рішень.

Канцелярія юридичних радників ПознаньАдреса канцелярії: ul. 28 czerwca 1956 No. 406,
61-441, Познань 
Тел.: +48616734520


Канцелярія юридичних радників ВаршаваАдреса канцелярії: Rondo Daszyńskiego 2b,
00-843, Варшава 
Тел.: +48221189227